/ / / /

Ai có quyền biểu quyết trong Đại hội Đồng cổ đông


Ai có quyền biểu quyết trong Đại hội Đồng cổ đông

Không  phải mọi cổ đông  Công ty cổ phần (CTCP) đều có quyền quyết tham dự  và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông vì:

– Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2005, cổ phần do CTCP phát hành bao gồm: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phần ưu đãi bao gồm: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức, và một số cổ phần khác được quy định trong điều lệ. Từ góc độ quyền biểu quyết, chủ sở hữu các cổ  phần này được chia làm 2 loại: cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết) và cổ đông không có quyền biểu quyết (cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại).

– Theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: " Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, để cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát”.

– Theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: "  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền  biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát”.

Như vậy, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến