/ / / /

Tên doanh nghiệp đặt thế nào cho đúng?


Tên doanh nghiệp đặt thế nào cho đúng?

Tên doanh nghiệp: theo qui định tại Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt; có thể kèm theo chữ số và ký hiệu; phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng (chỉ được dịch khi có từ tiếng Anh tương ứng). Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.

(Tham khảo thêm điều 13 đến điều 18 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký kinh doanh).

Ví dụ 1:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁO XANH.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE PRIVATE ENTERPRISE.

Tên doanh nghiệp viết tắt: DNTN TX .

Ví dụ 2:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  TÁO XANH

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE PRIVATE ENTERPRISE.

Tên doanh nghiệp viết tắt: GA Pte.

Ví dụ 3:

Tên doanh nghiệp  viết bằng tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  TÁO XANH.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TAO XANH PRIVATE ENTERPRISE.

Tên doanh nghiệp viết tắt: TX Pte.

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến