/ / / /

Tư vấn bán công ty 100% vốn nước ngoài


Tư vấn bán công ty 100% vốn nước ngoài

Tư Vấn Luật - Tư vấn bán công ty. Cùng với sự phát triển, canh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, việc bán công ty, hợp nhất công ty đã trở nên phổ biến trong quá trình thu hút vốn, tái đầu tư phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp.   M&A được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh là Mergers (sáp nhập) và Acquisitions (mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.  

Mục đích của M&A là giành quyền kiểm soát doanh nghiệp ở mức độ nhất định chứ không đơn thuần chỉ là sở hữu một phần vốn góp hay cổ phần của doanh nghiệp như các nhà đầu tư nhỏ, lẻ. Vì vậy, khi một nhà đầu tư đạt được mức sở hữu phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp đủ để tham gia, quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp thì khi đó mới có thể coi đây là hoạt động M&A. Ngược lại, khi nhà đầu tư sở hữu phần vốn góp, cổ phần không đủ để quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp thì đây chỉ được coi là hoạt động đầu tư thông thường.  

Quy trình mua bán doanh nghip ca Lut sư Vũ Ngọc Dũng và đồng nghiệp thc hin:

1. Tư vn đnh giá tài sn doanh nghip cn bán

- Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.

- Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.

2.  Xây dng khung pháp lý cho doanh nghip.

- Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

- Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.

- Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập mà doanh nghiệp cung cấp.


3. Tư vn chiến lược mua-bán, sáp nhp

- Chọn lựa hình thức(mua/bán, sáp nhập).

- Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.

- Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.


4. Tư vn son tho, đàm phán Hp đng, giám sát thc hin Hp đng

- Tư vấn soạn thảo đàm phán hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.

- Giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.

- Tư vấn về hoạt động sau mua bán như: tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh,…)


5. Tư vn và son tho h sơ. Đi din ti cơ quan nhà nước có thm quyn.

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến